Abdovac

Dränaget med mild sugeffekt. Det låga men fortfarande aktiva trycket gör dränaget speciellt lämpligt för vävnadskänsliga områden. Jämfört med passiva dränage är det en mindre risk för kontaminering ref.1. Rekommenderas att användas tillsammans med våra sililkon dränage.

Abdovac Set

Typ av operationer

- Bukkirurgi 
- Bröstkirurgi (masektomi)

Jämfört med passiva dränage ger Abdovac® en mer kontrollerad och tillförlitlig dränering. Abdovac kan också användas vid tidig hemgång.

Komplett set

Sugboll, uppsamlingspåse och kateter, med eller utan troakar. Seten är sterila och klara för användning.

Maximalt undertryck

25 mmHg – 3,3 kPa

Volym

Bälg 110 ml
Påse 700 ml

Ref No           Product
68413  3x10  Abdovac® Set FG 10
68414  3x10  Abdovac®Set FG 14
68415  3x10  Abdovac® Set FG 18
68416  3x10  Abdovac® Set FG 10 med trocar
68417  3x10  Abdovac® Set FG 14 med trocar
68418  3x10  Abdovac® Set FG 18 med trocar

 

Ref. 1. Aktiv kontra passiv drenasje ved laparotomier (Active versus passive drainage in laparotomies), Olsen Arild K, Tidskr. nor Legeforen, no 31, 108: 2865

Animerad användarguide Abdovac™